Itt találja a Butopêa.com webáruház szolgáltatásának szabályait és feltételeit. Mielőtt igénybe venné a Butopêa szolgáltatásait, el kell olvasni, megérteni és elfogadni az Általános Szerződési Feltételeket. 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a VEGA-IMPEX Kereskedelmi, Termelési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a szolgáltató által a www.butopea.com weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vevő (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (szolgáltató és vásárló a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.butopea.com weboldalon keresztül történik,

I. A Szolgáltató adatai

Név: Vega-Impex Kereskedelmi, Termelési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely és levelezési cím: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 74.
Telephely: 2132 Göd, Ady Endre út 104.
Üzlet címe és levelezési címe: 2132 Göd, Ady Endre út 104.
Webáruház nyilvántartási száma: 1316/2013/B
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Göd Város Önkormányzatának Jegyzője
N.A.I.H .adatkezelés nyilvántartási száma:  NAIH-64780/2013.
Cégjegyzékszám: 01-09-078269
Cégjegyzéket vezető bíróság megnevezése:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:10583379-2-41
Telefonszám:+36 27 331 839
Fax: +36 27 331 853
E-mail cím: [email protected]
Tárhely szolgáltató neve, címe: netcup GmbH, Daimlerstraße 25, D-76185 Karlsruhe, GERMANY
Tárhely szolgáltató email címe: [email protected]
Adathálózati központ: Datacenterpark Nürnberg, Sigmundstrasse 135, D-90431 Nürnberg, GERMANY
A szolgáltató banki adatai: (Banki átutalás esetén) Bank: Magyar Takarékbank Zrt. (MTB Zrt.)
Bankszámlaszám: 50440016-10008016-00000000

II. Általános tudnivalók, a szerződés létrejötte

II.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.butopea.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Butopea Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Butopea Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektromos számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához. Áraink forintban értendők, a számla nem kerül papír alapon kézbesítésre, hanem a sikeres teljesítés után automatikus emailben küldjük ki azt.

II.2. A Butopea Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

II.3. A Butopea Online áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

II.4. A Vevő által küldött megrendelésre a Szolgáltató legfeljebb 48 órán belül, e-mailen visszaigazolást küld a megrendelt termékről, a regisztráció (vagy rendelés) során megadott e-mail címére.

A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

Amennyiben erre a visszaigazolásra 24 órán belül a Vevő nem reagál, úgy megrendelését a Szolgáltató véglegesnek tekinti. Az adott áru megrendelésének idôpontja: A Vevő által küldött megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásának időpontja. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető. A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva). Az adatbeviteli hibák azonosításához és kijavításához biztosított eszközök: Kérjük, ellenőrizze a rendeléshez megadott adatait és a kosár tartalmát, ide értve a megrendelendő egyes tételek típusát és darabszámát mind az adatok megadásakor, mind a rendelés leadásakor! A Vevő adatai a rendelés leadásakor bármikor szerkeszthetők vagy módosíthatók a „Számlázási adatok” oldalra történő visszatéréssel (a „Szerkesztés” gombra vagy a böngésző „Vissza” gombjára kattintva) vagy a „Szerkesztés” linkre/opcióra kattintva a „Rendelés áttekintése és fizetés” rész számlázási adatok szekciójában. A megrendelendő tételek eltávolíthatók vagy módosíthatók a rendelés leadásakor a Bevásárló listához történő visszatéréssel vagy a „Szerkesztés” gombra kattintással. A tételek eltávolíthatók a „Törlés /Frissít” gombra kattintással.

II.5. A szerződés nyelve magyar.

II.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

II.7. Ügyfélszolgálat: Vega-Impex Kft. Ügyfélszolgálati iroda helye: 2132 Göd, Ady Endre út 104. Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra hétköznapokon 8.30 és 17 óra között van lehetőség.

Telefonos ügyfélszolgálat hívható: A mindenkor érvényes nyitvatartási időben, amely az alábbi oldalon elérhető: nyitva tartás

Telefon: 06 20 238 33 59

Fax: +36 27 331 853

Internet cím: www.butopea.com

E-mail: [email protected]

III. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

III.1. A Vevő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Szolgáltató, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vevő által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

III.2. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Vevő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vevő között. Az adásvételi szerződés nem a rendelés leadása, hanem a Szolgáltató általi visszaigazolása pillanatában köttetik meg, amikor az a Vevő számára hozzáférhetővé válik. Ebben a pillanatban keletkeznek a Vevő és a Szolgáltató közötti kölcsönös jogok és kötelezettségek. Ezen jogokat és kötelezettségeket az adásvételi szerződés és az adásvételi szerződés részét képező jelen ÁSZF tartalmazza.

III.3. A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

III.4. A rendelés leadását követően a Vevő a Szolgáltatót értesíti emailben az adatbeviteli hibákról még árufelvételt megelőzően vagy legkésőbb az árufelvételkor. Amennyiben a Vevő ezt elmulasztja, az ebből eredő következményekért a Szolgáltató nem felel, ami azt is jelenti, hogy a Vevő viseli az ebből adódó szállítási vagy egyéb költséget.

III.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

IV. Az áru átvételének lehetőségei, szállítási módok

Minden termék vonatkozásában a termékoldalon kerül feltüntetésre a Szolgáltató által vállalt szállítási határidő. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szállítási kötelezettségét a termékoldalon feltüntetett határidőben teljesítse, de nem garantálja

Ha a Szolgáltató beszállítói problémák miatt a megrendelést a fentiek szerinti határidőn belül, a Vevő által kiválasztott napon nem tudja teljesíteni, akkor erről a rendelés során megadott e-mail címére értesítést küld a Vevő részére.

A rendelési folyamat során a Vevőnek lehetősége van a személyes átvétel vagy a házhozszállítás kiválasztására.

IV.1. Személyes átvétel

Tájékoztatjuk Vevőinket, hogy a megrendelt áru személyes átvételére kizárólag azt követően van lehetőség, hogy a szolgáltató e-mailen tájékoztatást küldött a megrendelt termék gödi raktárunkba történő beérkezéséről.

Személyes átvétel esetén gödi raktárunkban lehetőség van készpénzzel vagy bankkártyával történő fizetésre is.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőket, hogy amennyiben a Vevő az általa megjelölt vagy a Szolgáltató által visszaigazolt átvételi határidőt követő 7 napon belül nem veszi át a terméket, úgy megrendelését a Szolgáltató törli.

IV.2. Kiszállítás

Amennyiben a termékek elérhetőek, a szállítási határidő kisebb tárgyak, bútorok esetében rendszerint legfeljebb 4 munkanap, nagyobb bútorok rendelése esetén rendszerint 5-40 munkanap a Megrendelés visszaigazolásától számítva. A szállítási határidő tájékoztató jellegű. Kivételes esetekben, vagy ha a termékek nincsenek készleten, a szállítási határidő hosszabb is lehet. Amint a Szolgáltató tudomására jut, arról a Vevő haladéktalanul tájékoztatást kap, egyebekben a Szolgáltató kizárja kártérítési felelősségét a szállítási határidő módosulásából eredő következményekért.

A Szolgáltató a szállításokat Magyarország területén az alábbi alvállalkozókkal biztosítja, amit a Vevő kifejezetten elfogad:

  • -SA Logistics
  • HDT
  • GLS
  • DPD
  • Vega-Impex logisztika

a továbbiakban: Fuvarozó

Külföldre történő szállításra kizárólag egyedi esetben és díjszabással van lehetőség, kérjük, hogy ez ügyben e-mailen vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot még a megrendelés elküldése előtt.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön által megadott adatokat (név, lakcím, telefonszám) a fuvarozás teljesítése céljából továbbítjuk a Fuvarozó részére! A szállítás sem a megvásárolt termékek összeszerelését, sem a beüzemelését nem tartalmazza. A Vevő vállalja, hogy a kiszállítás választott napján átveszi a leszállított termékeket, kivéve, ha szerződéstől eláll.

A Vevő köteles elegendő helyet biztosítani az épület és a lakás bejárati ajtajain és a folyósón és köteles biztosítani, hogy a küldeményt biztonságosan fel lehessen vinni a megadott helyszínre. Átvételkor a Vevő köteles gondosan ellenőrizni a csomagolás és az áru sértetlenségét és a leszállított darabok számát. A Fuvarozó köteles a Vevő számára az ellenőrzéshez elegendő időt biztosítani. A Vevő a szállítási okirat (a továbbiakban: Szállítólevél) aláírásával igazolja a küldemény megfelelőségét, vagyis a leszállított darabok számát és azt, hogy a küldemény láthatóan nem sérült. Amennyiben a küldemény hiányos vagy láthatóan sérült, a Vevő köteles feljegyzést készíteni a Szállítólevélen a küldemény hiányosságáról vagy sérüléséről, amelyben megjelöli a hiányzó termékeket vagy a sérülést. A termékek hiányosságáról vagy sérüléséről készült feljegyzés nem jelent igényérvényesítést. A küldeményben keletkezett azon károk megtérítésére jogosult a Vevő, amelyek a küldemény Vevő részére történő kiszolgáltatásáig tartó időszak alatt keletkeztek. Az igény érvényesítése során a Vevőnek csatolnia szükséges a Szállítólevelet, amely a hiányos vagy láthatóan sérült küldemény esetén tartalmazza az ilyen hiányosságról vagy sérülésről készült feljegyzést és a körülményektől függően a sérült termékek fényképes dokumentációját is. A Szolgáltató az igényt annak benyújtásától számított 30 napon belül elbírálja, illetve rendezi. A küldeménynek a szállítás során bekövetkező elvesztése vagy sérülése esetén a Vevő csereterméket kap a Szolgáltatótól. Amennyiben a csere nem lehetséges, a Szolgáltató visszatéríti a Vevőnek a termékek vételárát, egyebekben további igények kielégítését a Szolgáltató kizárja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szállítási késedelemért, így különösen azon késedelemért sem, amely abból adódik, hogy a Vevő tévesen adta meg az adatait. A Vevő által hibátlanként és teljesként átvett küldemény szállítás során bekövetkező látható sérüléseire vagy hiányosságaira vonatkozó későbbi igényérvényesítés nem vehető figyelembe. A szállítás (fuvarozás) költségei a vételárral együtt fizetendő. A Szolgáltató a szállítási határidők betartására garanciát nem vállal, az függ egyrészt attól, hogy a megrendelt termék raktáron van-e, másrészt a szállítást végző partner kapacitásától is.

V. Vételár, szállítási díj, fizetési lehetőségek

A www.butopea.com oldalon az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák. A Szolgáltató a megrendelt termékekről minden esetben elektronikus számlát állít ki. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. A Szolgáltató 10.000,- Ft rendelési értékig 1490,- Ft szállítási díjat számít fel Magyarország területén. 10.000,- Ft rendelési érték felett a Szolgáltató a szállítást ingyenesen vállalja. Amennyiben az első kiszállítás sikertelen, a Szolgáltató a második alkalommal is biztosítja a 10.000 Ft alatti vásárlás esetén a 1490 Ft-os szállítási költséget valamint a 10.000 Ft feletti rendelések esetén a díjmentes kiszállítás lehetőségét. Ha a második kiszállítás is sikertelen, a harmadik kiszállítás alkalmával, a Szolgáltató a rendelés vételárának 20%át számítja fel szállítási költségnek. A Szolgáltató a kiszállítási költséget maximum 30.000 Ft-ig terheli rá a Vásárlóra. A sikeres kiszállításig a Szolgáltató az előre kifizetett rendeléseket, a rendelés összekészítését követő 30 naptári napig,- az utánvétellel fizetett rendelések esetében 14 naptári napig tárolja díjmentesen, a felett pedig a rendelés vételárának 10%át számítja fel. Amennyiben a harmadik kiszállítás is sikertelen, a megrendelés tárolására a továbbiakban nincs lehetőség, a rendelés törlésre kerül.

Amennyiben a Vevő a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket – azonos fizetési mód esetében - a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Házhozszállítás esetén a Vevőnek lehetősége van készpénzben az áru átvételekor a futárnak vagy a szállítónak kifizetni az áru vételárát, díjmentesen. A fizetés szintén díjmentes, amennyiben a kifizetés Pay Pal-al vagy OTP Simplepay-el történik. Személyes átvétel esetén a Vevő készpénzzel vagy bankkártyával fizethet a Szolgáltató gödi bemutatótermében.

A Vevő a rendelés leadásakor választhatja fizetési módként a banki előre utalást is, ez estben kérjük, ne felejtse el közleményben feltüntetni a rendelésszámot. Banki előre utalás esetén a rendelés feldolgozása csak azután kezdődik meg, hogy a vételár a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került. Kérjük, hogy amennyiben utalását a Szolgáltató nem tudja egyértelműen azonosítani, szíveskedjen a szolgáltató felhívására a banki átutalásra vonatkozó igazolást megküldeni az utalás azonosítása érdekében, mert annak híján a Szolgáltató nem tudja a terméket kiszállítani. Banki előre utalás fizetés mód választása esetén a Szolgáltató törli a rendelést, amennyiben annak feladásától számított 7 munkanapon belül a Vevő a vételárat nem fizette meg a Szolgáltató részére.

Kérjük, hogy amennyiben online fizetését a Szolgáltató nem tudja egyértelműen azonosítani, szíveskedjen a szolgáltató felhívásáraaz online fizetésrevonatkozó igazolást megküldeni az utalás azonosítása érdekében, mert annak híján a Szolgáltató nem tudja a terméket kiszállítani. Banki előre utalás fizetés mód választása esetén a Szolgáltató törli a rendelést, amennyiben annak feladásától számított 7 munkanapon belül a Vevő a vételárat nem fizette meg a Szolgáltató részére.

Amennyiben olyan terméket kíván megvásárolni, amelyet kizárólag előrendeléssel lehet megrendelni, nincs lehetőség a termék árának utólagos kifizetésre, mivel ezen termék gyártására csak azt követően kerül sor, ha a termék vételára a Szolgáltató bankszámlájára beérkezett.

A webáruházban egyes termékek előrendeléssel vannak jelölve. Ez azt jelenti, hogy a termék még a gyártónál van, és a Szolgáltató kizárólag akkor rendeli meg a gyártótól a terméket, ha azt a Vevő a Szolgáltatótól megrendelte. Az előrendelhető termékek vételára minden esetben kizárólag előreutalással fizethető (bank átutalás, kártya vagy paypal) mert amíg a Vevő az előrendelhető termék vételárát nem fizeti meg a Szolgáltató részére, addig a Szolgáltató nem rendeli meg azt a gyártótól. Ha a webáruházban a termék készletre kerül, tehát már nem előrendelhető státuszban van, a az előrendelésre vonatkozó kedvezmény megszűnik.. Ezért, ha a Vevő az előrendelt termék vételárát nem fizette meg előreutalással és a termék idő közben készletre került, ezt követően a terméket már csak a weboldalon feltüntetett magasabb áron tudja megvásárolni. Az előrendelhető termékek minden esetben hosszabb szállítási határidővel kerülnek feltüntetésre.

A Vevőnek lehetősége van a termékeket összeszerelve is megrendelni, ez esetben az összeszerelésre vonatkozó igényt a megrendelésben jelölni szükséges és a szolgáltató a terméket összeszerelve stállítja. Az összeszerelés díja a megrendelt termék bruttó árának 15%-a, melyet a vételárral együtt kell kiegyenlíteni.

VI. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

A Szolgáltató a Fogyasztót megillető elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben előírtnál kedvezőbben biztosítja, a Fogyasztó jogosult a megrendelt termék kézhezvételétől számított 30 napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja az üzletben történő átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek az üzletben kapott számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Szolgáltató elállás esetén a termékről fényképet kér, melyet elektronikus úton kell eljuttani Szolgáltató e-mail címére.Amennyiben bármilyen problémája, észrevétele van a megvásárolt termékkel kapcsolatban, e-mailben szíveskedjen jelezni, képekkel alátámasztva a termékkel kapcsolatos problémáját, mivel a gyártók is kérik tőlünk a bútor hibájáról készült képeket.

A Fogyasztó az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján (pl postán, telefaxon, telefonon, a jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségeken), vagy a jelen ÁSZF mellékeltét képező nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az internetes honlapon erre a célra kialakított felületen gyakorolhatja. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 30. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Az online felületen tett fogyasztói elállási nyilatkozat megérkezését a Szolgáltató visszaigazolja. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését. Elállás esetén a Szolgáltató a Fogyasztóval előzetesen egyeztetett időpontban gondoskodik a termék saját költségén történő elszállításáról. A Szolgáltató elállás esetén csak sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszajuttatását követően fizeti vissza a teljes vételárat. Szolgáltató, elállási jog érvényesítése esetén átvizsgálja a beérkező csomagot, és amenyiben hiányosan vagy a termék jellegének, tulajdonságának és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladóan került használatba vételre, az értékcsökkenés mértékével arányosan csökkentett vételárat fizeti vissza. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató a szállítási díjat csak a teljes rendeléstől való elállás esetén téríti vissza.

A termék Szolgáltató címére történő visszaszállításának költsége a Szolgáltatót terheli. Az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen költség nem terheli.

A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) a Szolgáltató csak abban az esetben téríti vissza, ha a Fogyasztó a terméke(ke)t sérülésmentesen, megfelelő csomagolásban átadta a Szolgáltató elszállítást intéző megbízottjának.

Termékeink lapra szerelt állapotban vásárolhatók meg. A visszaküldött bútor nem lehet összeszerelve, valamint nem lehet visszaküldeni egy lapra szerelt bútort ami már össze lett szerelve. Ezért fontos, hogy az összeszerelés elött, a Fogyasztó figyelmesen vizsgálja meg a terméket – méretet, színét, minőségét.

Fontos tudnia, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 30 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek megtérítését. A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó kárainak megtérítését.

A visszatérítés során a Szolgáltató banki átutalásos fizetési módot alkalmaz. Amennyiben a Fogyasztó ragaszkodik más fizetési módhoz, a választott fizetési mód esetlegesen felmerülő költsége őt terheli.

A Fogyasztó elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak (pl. gravírozás); romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (példáúl matrac); olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta, valamint egyszeri használatú termék (pl: tapéta).”

VII.1. Kellékszavatosság

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az eladó számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl Vevő a szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül Vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

VII.2. Termékszavatosság

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

VIII.3. Jótállás

A Vevő a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott valamennyi, 10.000,-Ft eladási ár feletti áron értékesítetttartós fogyasztási cikkek – ide értve a kül- és beltéri bútorokat és fekvőmatracokat és ezen termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkatrészei - hibája esetén jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A jótállás időtartama:

  1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, kivéve, ha a fogyasztási cikk a jótállási idő alatt javításra kerül. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgálttó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Kicserélés iránti igény teljesítésekor a Szolgáltatónak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt a Vevő egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

IX. Egyéb rendelkezések

IX.1. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a weboldalán megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért az eladó felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

IX.2. Az Ajánlói Programban résztvevő partnerek az ajánlói jutalékon túl a lakosság számára biztosított kedvezményeket nem jogosultak igénybe venni, illetve nem jogosultak kupon akciókban részt venni.

IX.3. A Szolgáltató a megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kéri a Vevőktől, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. A Szolgáltató ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

IX.4. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vevőket, hogy személyes adataikat a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a megrendeléstől számított hat hónapig tárolja.

IX.5. A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

IX.6. A Szolgáltató jogosult a felhasználók részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

IX.7. A felhasználó a fentiekben hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonását az [email protected] e-mail címre küldött elektronikus levél útján teheti meg a felhasználó oly módon, hogy azt az e-mail címet, melyre a felhasználó nem kíván a jövőben tájékoztató anyagokat kapni, egyértelműen azonosítani lehessen. Ebben az esetben a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet a Szolgáltató nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

IX.8. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

Szolgáltató online értékesítő rendszerében megjelnített tartalom(ideértve többek között valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötleteket, megvalósítást) a szolgáltató szellemi alkotása; kivételt képeznek ez alól a honlappon feltüntetett egyes gyártók, forgalmazók védjegyei. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes töbszörözésében és a magáncélú másolatkészítésen használhatók fel, vagy hasznosíthatók, bármely ilyen jellegű tevékenység polgári és büntetőjogi eljárásokat vonhat maga után.

IX.9. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon az eladó fióktelepén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz az [email protected] címen, illetve a 06 20 238 33 59-es telefonszámon (munkanapokon 08:30-17:00 között, illetve a honlapon jelzett időpontban).

IX.10. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az [email protected] címen, valamint a 06 20 238 33 59-es telefonszámon. A fogyasztó reklamálhat írásban: e-mailben, a vásárlók könyvében, egy A/4-es lapon a helyszínen, postai úton. Szóbeli reklamációnak számít, ha telefonon teszi meg észrevételeit, vagy a gödi raktárunkban személyesen. Ha a szóbeli panaszt a Szolgáltató nem tudja azonnal orvosolni a vevő megelégedésére, akkor a Szolgáltató – egyedi számmal ellátott – jegyzőkönyvet készít, melyet a panasz rögzítésétől számított legkésőbb 30 napon belül, a panaszra adott érdemi válasszal együtt megküld a fogyasztó részére. A fogyasztó írásbeli panaszra a Szolgáltató 30 napon belül érdemben, írásban válaszol.

IX.11. A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a Pest Megyei Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül. A Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei: http://panaszrendezes.hu/ ; 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240., Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81; e-mail cím: [email protected], Tel/Fax: (+36-1) 269-0703, (+36-1) 784-3076, (+36-1) 784-3149

A Szolgáltató vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásban a Vevővel együttműködik.

A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszával kapcsolatosan a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását is kezdeményezheti. Erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: http://www.nfh.hu/node/4535 és http://www.nfh.hu/node/4306. Felügyeleti szervek: Göd Város Jegyzője - 2131 Göd, Pesti út 81. / Pest Megyei Közigazgatási Hivatal - 1054 Budapest, Városház u. 7. / Dunakeszi Járási Hivatal - 2120 Dunakeszi, Fő út 143. Hatályos: 2017. október 4-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.

Hatályos: 2021. január 1-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.

Elállási nyilatkozat minta

(a szerződéstől való elállási szándék bejelentése esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

VEGA-IMPEX Kft.

2132 Göd,

Ady Endre út 104.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:[1]

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja (a megfelelő aláhúzandó):

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

[1] Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése